«Тунах Ыhыах өрөгөйүн туойсуhа…» «Дорђоон түhүлгэ» (Бэчинчэ нэh.)

«Тунах Ыhыах өрөгөйүн туойсуhа…» «Дорђоон түhүлгэ» (Бэчинчэ нэh.)

«Дорђоон түhүлгэ» (Бэчинчэ нэh.)